Για την πλοήγηση


Βιογραφικό
Ειδικού Γαστρεντερολόγου Μπουζάκη Ηλία στα Χανιά


Βιογραφικό Ειδικού Γαστρεντερολόγου Μπουζάκη Ηλία
Βιογραφικό Ειδικού Γαστρεντερολόγου Μπουζάκη Ηλία
Βιογραφικό Ειδικού Γαστρεντερολόγου Μπουζάκη Ηλία
1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

12.2004 - σήμερα: Ιατρός Γαστρεντερολόγος σε ιδιωτικό ιατρείο

10.1997 - 12.2004: Ιατρός Γαστρεντερολόγος στο Ιατρικό Χανίων Α.Ε.

05.1992 - 05.1993: Υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου στο Α.Ι. Λάκκων Χανίων

 

2. ΣΠΟΥΔΕΣ

7.1993-7.1997

Ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

8.1991-4.1992

Ειδικευόμενος Παθολογίας

Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου

11.1990-8.1991

Ειδικευόμενος Παθολογίας

Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

2.1990-10.1990

Ειδικευόμενος Παθολογίας

401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

1982-1988

Φοιτητής Ιατρικής

Ιατρική Σχολή

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
  • Colitis due to accidental alcohol enema: clinicopathological presentation and outcome. Michopoulos S, Bouzakis H, Sotiropoulou M, Papaspyrou I, Tsibouris P, Kralios N. Dig Dis Sci. 2000 Jun;45(6):1188-91.

 

  • Randomized study comparing omeprazole with ranitidine as anti-secretory agents combined in quadruple second-line Helicobacter pylori eradication regimens. Michopoulos S, Tsibouris P, Bouzakis H, Balta A, Vougadiotis I, Brounet N, Kralios N. Aliment Pharmacol Ther. 2000 Jun;14(6):737-44.

 

  • Complete regression of Barrett`s esophagus with heat probe thermocoagulation: mid-term results. Spyros Michopoulos, MD, Panayotis Tsibouris, MD, Helias Bouzakis, MD, Maria Sotiropoulou, MD, Nick Kralios MD. Gastrointest Endosc. 1999;50:165-72.
4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
  • Does the macroscopic disappearance of Barrett’s oesophagus after endoscopic       thermal ablation preclude its dysplastic potential? ( Michopoulos S, Bouzakis H, Vougadiotis I, Sotiropoulou M, Tsibouris P, Kralios N. Endoscopy 1996;28:S33. In 5th United European Gastoenterology Week, Paris 1996.)

 

  • Συσχέτιση μεταξύ δοκιμασίας ουρεάσης (CLO test) με το βαθμό συγκέντρωσης του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (ΗΡ) και το βαθμό γαστρίτιδας στο ιστολογικό παρασκεύασμα, καθώς και με την ενδοσκοπική εικόνα. ( Μιχόπουλος Σ, Μπουζάκης Η, Σωτηροπούλου Μ, Παρδαλός Ε, Μπότος Μ, Βουγαδιώτης Ι, Παπασπύρου Ε, Κατσαρού Σ, Νικολαϊδης Κ, Μαρκάκη Σ, Κράλιος Ν. Ελληνική Γαστρεντερολογία 1994;7(supl):Α31(122). Στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 1994.)

 

  • Σύγκριση μεταξύ συνδυασμών ομεπραζόλης και αμοξυκιλλίνης για την εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού. (Μιχόπουλος Σ, Μπουζάκης Η, Μ.Μπότος, Παρδαλός Ε, Βουγαδιώτης Ι, Νικολαϊδης Κ, Μαρκάκη Σ, Κράλιος Ν. Ελληνική Γαστρεντερολογία 1995;8(supl):3(12). Στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη 1995.)

 

  • Η μετά από θερμοκαυτηρίαση μακροσκοπική εξάλειψη του οισοφάγου Barrett εξασφαλίζει από την εμφάνιση δυσπλασίας; ( Μιχόπουλος Σ, Μπουζάκης Η, Βουγαδιώτης Ι, Σωτηροπούλου Μ, Τσιμπούρης Π, Νικολαϊδης Κ, Κράλιος Ν. Ελληνική Γαστρεντερολογία 1996;9(supl):192. Στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα 1996.)
5. ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ

Colitis due to accidental alcohol enema - Clinicopathological presentation and outcome
Michopoulos S, Bouzakis H, Sotiropoulou M, Papaspyrou I, Tsibouris P, Kralios N
DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES

45 (6): 1188-1191 JUN 2000

CITED REFERENCES BY:

 

Mian SR, McFadden KL, Valenstein PN, et al.

Self-administered alcohol (vodka) enema causing severe colitis: case report and review
GASTROINTEST ENDOSC 61 (7): 922-926 JUN 2005

Hill KL, Huang H, Katon R

Acute proctosigmoiditis caused by a dexamethasone mouthwash enema
GASTROINTEST ENDOSC 61 (4): 612-614 APR 2005

Randolph M, Longacre TA, Gerson LB

Acute colitis secondary to self-administered alcohol enemas: A mimic of ischemic colitis
J CLIN GASTROENTEROL 39 (1): 78-79 JAN 2005

 

Complete regression of Barrett's esophagus with heat probe thermocoagulation: mid-term results
Michopoulos S, Tsibouris P, Bouzakis H, et al.
GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY
50 (2): 165-172 AUG 1999

CITED REFERENCES BY:

 

Johnston MH

Technology Insight: ablative techniques for Barrett's esophagus - current and emerging trends
NAT CLIN PRACT ONCOL 2 (8): A323-A330 AUG 2005

Johnston MH

Technology insight: ablative techniques for Barrett's esophagus - current and emerging trends
NAT CLIN PRACT GASTR 2 (7): 323-330 JUL 2005

Weston AP, Sharma P, Banerjee S, et al.

Visible endoscopic and histologic changes in the cardia, before and after complete Barrett's esophagus ablation
GASTROINTEST ENDOSC 61 (4): 515-521 APR 2005

Veenendaal RA, Griffioen G, Lamers CBHW

Endoscopic treatment of Barrett's oesophagus
SCAND J GASTROENTERO 39: 32-37 Suppl. 241 2004

Eisen GM

Ablation therapy for Barrett's esophagus
GASTROINTEST ENDOSC 58 (5): 760-769 NOV 2003

Sampliner RE

Prevention of adenocarcinoma by reversing Barrett's esophagus with mucosal ablation
WORLD J SURG 27 (9): 1026-1029 SEP 2003

Michopoulos S

Barrett's esophagus and heater probe
GASTROENTEROLOGY 124 (7): 2008-2009 JUN 2003

Falk GW

Barrett's esophagus and heater probe - Reply
GASTROENTEROLOGY 124 (7): 2009-2009 JUN 2003

Jung M, Ell C

Barrett's esophagus: Ablative treatment methods
INTERNIST 44 (1): 52-57 JAN 2003

Weinstein WM

The prevention and treatment of dysplasia in gastroesophageal reflux disease: The results and the challenges ahead
J GASTROEN HEPATOL 17: S113-S124 Suppl. S FEB 2002

Walker SJ, Selvasekar CR, Birbeck N

Mucosal ablation in Barrett's esophagus
DIS ESOPHAGUS 15 (1): 22-29 2002

Urosevic P, Kiroff GK

Ablation of Barrett's epithelium: the promise and the problems
DIS ESOPHAGUS 15 (1): 30-38 2002

Weinstein WM

The prevention and treatment of dysplasia in gastroesophageal reflux disease: The results and the challenges ahead
J GASTROEN HEPATOL 17: S113-S124 Suppl. 1 FEB 2002

Falk GW

Barrett's esophagus
GASTROENTEROLOGY 122 (6): 1569-1591 MAY 2002

Fennerty MB, Corless CL, Sheppard B, et al.

Pathological documentation of complete elimination of Barrett's metaplasia following endoscopic multipolar electrocoagulation therapy
GUT 49 (1): 142-144 JUL 2001

Overholt BF

Acid suppression and reepithelialization after ablation of Barrett's esophagus
DIGEST DIS 18 (4): 232-239 2000

Sampliner RE, Faigel D, Fennerty MB, et al.

Effective and safe endoscopic reversal of nondysplastic Barrett's esophagus with thermal electrocoagulation combined with high-dose acid inhibition: a multicenter study
GASTROINTEST ENDOSC 53 (6): 554-558 MAY 2001

Wang KK, Sampliner RE

Mucosal ablation therapy of Barrett esophagus
MAYO CLIN PROC 76 (4): 433-437 APR 2001

Barbezat GO

New treatment for Barrett's oesophagus
BIOMED PHARMACOTHER 54 (7): 362-367 AUG 2000

Pereira-Lima JC, Busnello JV, Saul C, et al.

High power setting argon plasma coagulation for the eradication of Barrett's esophagus
AM J GASTROENTEROL 95 (7): 1661-1668 JUL 2000

Sharma P, Sampliner RE

Barrett esophagus
CURR OPIN GASTROEN 16 (4): 374-379 JUL 2000

Schembre DB, Kozarek RA

Endoscopic therapeutic esophageal interventions
CURR OPIN GASTROEN 16 (4): 380-385 JUL 2000

Lambert R

Treatment of esophagogastric tumors
ENDOSCOPY 32 (4): 322-330 APR 2000

Haag S, Nandurkar S, Talley NJ

Regression of Barrett's esophagus: the role of acid suppression, surgery, and ablative methods
GASTROINTEST ENDOSC 50 (2): 229-240 AUG 1999

Clinical spectrum of gastroesophageal reflux disease after HP eradication in patients with duodenal ulcer.
Michopoulos S, Tsibouris P, Balta A, Bouzakis H, Galanopoulos G, Kralios N
GASTROENTEROLOGY

114 (4): G0930 Part 2 Suppl. S APR 15 1998

 

CITED REFERENCES BY:

Olafsson S, Berstad A

Changes in food tolerance and lifestyle after eradication of Helicobacter pylori
SCAND J GASTROENTERO 38 (3): 268-276 MAR 2003

Olafsson S, Hatlebakk JG, Berstad A

Patients with endoscopic gastritis and/or duodenitis improve markedly following eradication of Helicobacter pylori, although less so than patients with ulcers
SCAND J GASTROENTERO 37 (12): 1386-1394 DEC 2002

Berstad A, Olafsson S, Tefera S, et al.

Controversies in dyspepsia
EUR J SURG 167: 4-11 Suppl. 586 AUG 2001

Yamaji Y, Mitsushima T, Ikuma H, et al.

Inverse background of Helicobacter pylori antibody and pepsinogen in reflux oesophagitis compared with gastric cancer: analysis of 5732 Japanese subjects
GUT 49 (3): 335-340 SEP 2001

Michopoulos S, Tsibouris P, Bouzakis H, et al.

Randomized study comparing omeprazole with ranitidine as anti-secretory agents combined in quadruple second-line Helicobacter pylori eradication regimens
ALIMENT PHARM THERAP 14 (6): 737-744 JUN 2000

Claviere C, Bigard MA

Should Helicobacter pylori infection be considered in patients with gastro-esophageal reflux disease
GASTROEN CLIN BIOL 23 (10): C65-C78 OCT 1999

Dent J

Helicobacter pylori and reflux disease
EUR J GASTROEN HEPAT 11: S51-S57 Suppl. 2 AUG 1999

De Korwin JD

Treatment of gastro-esophageal reflux: should Helicobacter pylori infection be considered?

 

 


GASTROEN CLIN BIOL 23 (1BIS): S121-S129 JAN 1999

Randomized study comparing three different triple regimens containing clarithromycin for H-pylori (HP) eradication in patients with duodenal ulcer (DU)
Michopoulos S, Bouzakis H, Balta A, Sotiropoulou M, Tsibouris P, Papaspyrou I, Vougadiotis I, Markaki S, Kralios N
GUT

41: A209-A209 Suppl. 3 OCT 1997

 

CITED REFERENCES:

Moayyedi P, Murphy B

Helicobacter pylori: a clinical update
J APPL MICROBIOL 90: 126S-133S Suppl. S 2001

Janssen MJR, Van Oijen AHAM, Verbeek ALM, et al.

A systematic comparison of triple therapies for treatment of Helicobacter pylori infection with proton pump inhibitor/ranitidine bismuth citrate plus clarithromycin and either amoxicillin or a nitroimidazole
ALIMENT PHARM THERAP 15 (5): 613-624 MAY 2001

Langtry HD, Wilde MI

Omeprazole - A review of its use in Helicobacter pylori infection, gastro-oesophageal reflux disease and peptic ulcers induced by nonsteroidal anti-inflammatory drugs
DRUGS 56 (3): 447-486 SEP 1998

 

 

Does CLO-test accuracy depend on the site of biopsy sampling?
Michopoulos S, Sotiropoulou M, Bouzakis H, Vougadiotis I, Papaspyrou I, Balta A, Markaki S, Kralios N
GASTROENTEROLOGY

112 (4): A219-A219 Suppl. S APR 1997

 

CITED REFERENCES:

Hojo M, Miwa H, Nagahara A, et al.

Pooled analysis on the efficacy of the second-line treatment regimens for Helicobacter pylori infection
SCAND J GASTROENTERO 36 (7): 690-700 JUL 2001

 

 

 

Randomized study comparing omeprazole (O) and ranitidine (R) as antisecretory agent in ''quad'' therapy provided as a second choice treatment in patients with duodenal ulcer.
Michopoulos S, Bouzakis H, Vougadiotis I, Sotiropoulou M, Tsibouris P, Balta A, Pasaspyrou I, Kralios N
GASTROENTEROLOGY

112 (4): A219-A219 Suppl. S APR 1997

 

Six-month follow-up after Barrett's oesophagus ablation (BOA) with heater probe.
Michopoulos S, Bouzakis H, Vougadiotis I, Sotiropoulou M, Tsibouris P, Kralios N
GASTROENTEROLOGY

112 (4): A615-A615 Suppl. S APR 1997

Evaluation of CLO-test in duodenal ulcer patients after eradication treatment for Helicobacter pylori (HP).
Michopoulos S, Solitopoulou M, Vougadiotis I, Bouzakis H, Bolos M, Papaspytou I, Maikakai S, Kialios N
GASTROENTEROLOGY

110 (4): A195-A195 Suppl. S APR 1996

Does a second regimen of omeprazole (OM) plus amoxicillin (A) increase the success rate on H-pylori (HP) eradication in patients with duodenal ulcer?
Michopoulos S, Bouzakis H, Solitopoulou M, Vougadiotis I, Paudalos F, Papnapyrou I, Nikolaides K, Kralios N
GASTROENTEROLOGY

110 (4): A195-A195 Suppl. S APR 1996